Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa budú postupne uvoľňovať. Aktuálne sa nachádzame v 1.fáze

0
465

 

Opatrenia sa budú uvoľňovať v 4 fázach. Prvé uvoľňovanie vstúpilo do platnosti v stredu 22.4.2020. Medzi jednotlivými fázami uvoľňovania sa predpokladá odstup minimálne 2 týždne.

Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.

Pre prevádzkovateľov všetkých otvorených obchodov a služieb stále platí, že vo svojich prevádzkach sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení.

Aké hygienické opatrenia musíte dodržať?
vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
vstup max. 1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky,
viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,
každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
každú nedelu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň).
Výnimky pozri v Opatrení (PDF, 128 kB) (bod G).
Upozornenie
Aktualizované! Vyhradený čas na nákup pre seniorov a dôchodcov je počas pracovných dní od 9.00 hod. do 11.00 hod. Avšak budú môcť nakupovať aj mimo vyhradených hodín. Viac v prijatom Opatrení.

Ako bude uvoľnovanie prebiehať?
Jedným z rozhodujúcich kritérií je tzv. kĺzavý medián počtu nakazených za posledných 7 dní. Kĺzavý medián za posledných 7 dní zistíte tak, že zoradíte počty novonakazených za posledný týždeň od najmenšieho prírastku po najväčší, mediánom je číslo v strede tohto radu.

Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2
a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81

tak medián je číslo 13.

Pozrite si pravidlá prechodu medzi jednotlivými fázami uvoľňovania
ak medián neprekročí hodnotu 100 nakazených ľudí, pokračujeme na ďalšiu fázu v poradí,
ak bude medián od 100 do 150 nakazených ľudí, ostávame v aktuálnej fáze,
ak medián prekročí hodnotu 150 nakazených ľudí, posunieme sa o fázu dozadu.
Plán uvoľňovania opatrení
1. fáza
Platnosť nariadenia od: 22.4.2020 6:00h
Platnosť nariadenia do: do dovolania

Na základe opatrenia môžu byť otvorené napríklad:

Prevádzky/predajne s predajnou plochou do 300m2
v nákupných a obchodných centrách, pokiaľ majú samostatný vchod, ktorým sa zákazník nedostane do pasáže centra (zákazník nemôže mať možnosť vstúpiť do pasáže centra),
potravín a nápojov (bez možnosti konzumácie na mieste), trafík a drogérií,
lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
s oblečením, avšak nebude možné si tovar skúšať,
s obuvou, pričom obuv je možné skúšať na ponožku alebo pančuchu,
predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov.
Podrobný zoznam prevádzok, ktoré môžu byť otvorené
Upozornenie
Otváracie hodiny prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením (mimo donáškovej služby) sa obmedzujú na hodiny od 6:00 do 20:00 hod. Konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania nie je povolená.

Prevádzky a obchody otvorené v nedeľu
veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby,
čerpacie stanice,
prevádzky telekomunikačných operátorov,
prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
prevádzky donáškových služieb.
Prevádzky v nákupných centrách
Upozornenie
Prevádzky v nákupných/obchodných centrách môžu otvoriť, len ak sú schopné zabezpečiť dodržiavanie hygienických opatrení a len v prípade, ak majú samostatný vchod. Zákazník nemôže mať možnosť vstúpiť cez prevádzku do pasáže centra.

predajne potravín, nápojov a ambulantný predaj bez možnosti konzumácie na mieste,
drogérie, lekárne a predajne/výdajne zdravotníckych pomôcok,
očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
predajne novín a tlačovín,
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
prevádzky telekomunikačných operátorov,
reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, musia však jedlo len baliť zákazníkom so sebou,
poštové, bankové, poisťovacie a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
práčovne a čistiarne odevov,
kľúčové služby a opravy obuvi.
Vonkajšie trhoviská
len ak bude zabezpečený samostatný vstup a samostatný výstup so zabezpečením jednosmerného pohybu zákazníkov,
pokiaľ sa umožní zákazníkom dodržiavať 2m rozostupy,
reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje len cez výdajné okienko; konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska,
na trhovisku by mali byť povolené farmárske produkty, priesady, kvety, semená na sadenie a sezónne ovocie a zelenina; oblečenie či topánky zrejme povolené nebudú.
Dlhodobé ubytovanie
t.j. na 10 a viac dní,
reštaurácie v ubytovacích zariadeniach nemôžu byť otvorené.
Vonkajšie športoviská
Povinné:

prítomnosť športového odborníka počas tréningu,
medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,
nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,
športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,
umiestniť pokyny z tohto nariadenia na viditeľnom mieste
všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška.
Dovolené:

prítomnosť nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
využívať športoviská v areáloch škôl,
max. 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.
Nedovolené:

verejnosť (diváci), rodičia či iné osoby,
kontaktné športy – napríklad súbojové cvičenia, box, karate,
využívať vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC – nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť).
Upozornenie
Naďalej ostavajú zatvorené :

prírodné a umelé kúpaliská,
telovýchovno-športové zariadenia,
zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kozmetiky, holičstvá, manikúry, pedikúry, kaderníctva, holičstvá, masážne salóny, soláriá, sauny, tetovacie salóny a iné),
zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov,
wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,
prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),
rekondičné pobyty.
Plné znenie tohto Opatrenia (PDF, 128 kB). Ako športovať upravuje toto Usmernenie (PDF,112 kB).
Týmto opatrením sa rušia: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

2. fáza
Platnosť nariadenia od: pravdepodobne začne platiť od 6.5.2020
Platnosť nariadenia do:

Čo sa uvoľní v 2. fáze?
Presné vymedzenie ďalších prevádzok a služieb zverejníme až keď prejdeme do 2. fázy uvoľňovania opatrení. Predbežne to budú tieto prevádzky, služby a hromadné podujatia:

krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní) s WC a kúpeľňou, s donáškou jedla na izbu, avšak bez spoločného stravovania a iných služieb,
kaderníctva, pedikúry a manikúry,
vonkajšie turistické atrakcie,
taxi služby,
svadby a bohoslužby,
svadby budú pravdepodobne povolené s počtom max. 15 hostí,
bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok; 25 metrov štvorcových na 1 človeka človeka a zúčastniť sa ich budú môcť pravdepodobne len osoby mladšie ako 65 rokov.
detské kluby do 10 rokov
určené pre rodičov, ktorí pracujú na kľúčových pozíciách v strategických podnikoch, napríklad polícia, elektrárne, vojsko,
tieto deti nemôžu bývať v jednej domácnosti so starými rodičmi.
3. fáza
Platnosť nariadenia od: pravdepodobne začne platiť od 20.5.2020
Platnosť nariadenia do:

Čo sa uvoľní v 3. fáze?
Presné vymedzenie ďalších prevádzok a služieb zverejníme až keď prejdeme do 3. fázy uvoľňovania opatrení. Predbežne to budú tieto prevádzky, služby, hromadné podujatia a časť kultúrnych podujatí:

obchody a služby do 1000 m2,
verejné stravovanie (vonkajšie terasy),
masáže a športové rekondičné rehabilitácie (len suché procedúry),
múzeá, galérie a výstavné siene.
4. fáza
Platnosť nariadenia od: pravdepodobne začne platiť od 3.6.2020
Platnosť nariadenia do:

Čo sa uvoľní v 4. fáze?
Presné vymedzenie ďalších prevádzok a služieb zverejníme až keď prejdeme do 4. fázy uvoľňovania opatrení. Predbežne to budú tieto prevádzky, služby, hromadné podujatia a kultúrne podujatia:

kiná, divadlá a hromadné podujatia,
kúpaliská, vnútorné športoviská a športové podujatia,
ubytovanie a obchodné centrá,
školy a škôlky.
Zdroj: https://www.korona.gov.sk/

Előző cikkTestovanie klientov zariadení sociálnych služieb
Következő cikkA koronavírus terjedését illető útmutatás
Juhos Ferenc
Tisztelt olvasók! Nagyon jól tudom, és ide Pintér Béla gondolatát hívom segítségül: „..hogy könnyű azon az úton járni, amin más is járt. Könnyű mosolyogni, ha visszanevetnek rád. Könnyű letenni a lantot csendesen. Indulj el, vállald a kihívásokat, fogadj el mindent, ne csak a könnyű dolgokat. Indulj el, s az éjszakák után, fényes nappal virrad rád. Indulj el, ne mondd, hogy messze még a cél, hogy eltűnt végleg szíved mélyéről a remény.” Ezzel a Pintér Béla gondolattal indulunk el. Az embernek hiába van több évtizedes tapasztalata az önkormányzás terén, minden nap új és új dolgok , lehetőségek várnak ránk. Nagyon régen volt már az 1989 –es esztendő, a változások esztendeje. Az elmúlt majd 30 esztendendő sok mindent adott, sok mindenre megtanított. Ebből 26 esztendő a változás után és 3 év a változás előtt önkormányzati szerepkörben. Három év ,,sima,, képviselőség, négy év képviselőként polgármesterhelyettes és utána 22 év polgármesterkedés. Közben tapasztalatokra tettem szert a szociális és egészségügyi ellátás terén. Rengeteg rászoruló emberrel találkoztam és sok esetben ott voltam a halállál küzdő beteg ágyánál. Nagyon szép 30 év , mertsokkal több volt benne a napsütés mint a borús nap. Egyszer minden véget ér csak nem mindegy milyen emlékek maradnak. Maradnak a szép emlékek és marad minden pillanat amelynek maradni kell. Maradnak a szemünk előtt fel –fel bukkanó néha megrázó képek. Nem bánkódom, hogy vége lett, örülök, hogy megtörtént. Azért, hogy a számok ne tévesszenek meg senkit, az elmúlt több mint két év a Galánta-i járásási hivatalhoz kötődik. Mondhatok bármit, de nem tudok és nem is akarok teljesen elaszakadni az önkormányzatoktól és az őket terhelő gondoktól. Ebben szeretnék és többedmagammal szeretnénk segíteni ezzel a próbálkozással is. Mindig a mából indulunk a holnap felé, de csak holnap tudunk visszatekinteni a mára. A napok, az évek pedig csak múlnak és múlnak, az élet rövidülésével a tapasztalatok pedig sokasodnak. Az elmúlt több mint 30 esztendőben bejárt út tapasztalatai remélem segítségül lehetnek másoknak is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom mindenkinek, hogy az egésszség az egyik a szerencse pedig mindig a másik kezüket szórítsa és így együtt járják minden nap a világot. Tisztelettel Juhos Ferenc