Spúšťame „kurzarbeit“ a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov
O príspevky na podporu udržania zamestnanosti môžu v rámci projektu
sociálnej pomoci žiadať ďalšie skupiny zamestnávateľov. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny spustilo tretie opatrenie, ktoré pomôže
zamestnávateľom zachovať pracovné miesta v čase pandémie koronavírusu.

Na stránke www.pomahameludom.sk už môžu žiadať o príspevky na mzdy
zamestnancov aj zamestnávatelia, ktorí aj napriek obmedzeniu činnosti počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta. Ide o takzvanú tretiu
sociálnu pomoc.

„V prvej kategórii pomoci máme tých ľudí, ktorí, ľudovo povedané, museli
zavrieť svoje prevádzky z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.
Pre nich sme zrušili strop 800-tisíc eur na príspevok pre jedného žiadateľa. V
druhej kategórii sú SZČO, ktoré žiadajú o príspevky na seba. A v tejto novej
tretej kategórii sú v podstate ostatní zamestnávatelia, ktorých negatívne
zasiahla aktuálna kríza,“ vymenúva minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Milan Krajniak.

Títo zamestnávatelia, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, môžu žiadať o
náhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku
alebo o paušálny príspevok na mzdy všetkých pracovníkov v závislosti od
poklesu tržieb.

„Prvá možnosť je tzv. kurzarbeit, ktorý poskytneme na každého zamestnanca,
ktorý je na prekážkach v práci. To znamená, že ak musel zamestnávateľ pre
krízu poslať svojho zamestnanca na prekážky v práci, štát mu jeho mzdu
preplatí. Žiaden zamestnávateľ tak nebude musieť prepustiť z práce svojho
zamestnanca z dôvodu, že by utrpel krízou,“ vysvetľuje minister Krajniak.

Druhá možnosť je, že zamestnávateľ požiada o paušálny príspevok na každého
zamestnanca, ktorý v danom mesiaci nebol viac ako 50 % pracovného času na

prekážke na strane zamestnanca, čiže napríklad na OČR, PN alebo dovolenke.
Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb.

„Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z týchto možností na celé obdobie
poskytovania príspevku. Vyberie si teda možnosť, ktorá je pre neho
výhodnejšia,“ dopĺňa minister.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pracuje aj na štvrtom opatrení, a
to príspevku vo výške 210 eur pre SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody,
dohodárov a jednoosobové s.r.o. Nárok budú mať v prípade, ak od 13. marca
2020 nemajú žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej
činnosti. Pomoc pre túto skupinu spustíme v priebehu budúceho týždňa.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-kurzarbeit-dalsiu-
pomoc-zamestnavatelov.html

Előző cikkMinisterstvo pomáha zabezpečovať ochranu zariadení sociálnych služieb
Következő cikkTestovanie klientov zariadení sociálnych služieb
Juhos Ferenc
Tisztelt olvasók! Nagyon jól tudom, és ide Pintér Béla gondolatát hívom segítségül: „..hogy könnyű azon az úton járni, amin más is járt. Könnyű mosolyogni, ha visszanevetnek rád. Könnyű letenni a lantot csendesen. Indulj el, vállald a kihívásokat, fogadj el mindent, ne csak a könnyű dolgokat. Indulj el, s az éjszakák után, fényes nappal virrad rád. Indulj el, ne mondd, hogy messze még a cél, hogy eltűnt végleg szíved mélyéről a remény.” Ezzel a Pintér Béla gondolattal indulunk el. Az embernek hiába van több évtizedes tapasztalata az önkormányzás terén, minden nap új és új dolgok , lehetőségek várnak ránk. Nagyon régen volt már az 1989 –es esztendő, a változások esztendeje. Az elmúlt majd 30 esztendendő sok mindent adott, sok mindenre megtanított. Ebből 26 esztendő a változás után és 3 év a változás előtt önkormányzati szerepkörben. Három év ,,sima,, képviselőség, négy év képviselőként polgármesterhelyettes és utána 22 év polgármesterkedés. Közben tapasztalatokra tettem szert a szociális és egészségügyi ellátás terén. Rengeteg rászoruló emberrel találkoztam és sok esetben ott voltam a halállál küzdő beteg ágyánál. Nagyon szép 30 év , mertsokkal több volt benne a napsütés mint a borús nap. Egyszer minden véget ér csak nem mindegy milyen emlékek maradnak. Maradnak a szép emlékek és marad minden pillanat amelynek maradni kell. Maradnak a szemünk előtt fel –fel bukkanó néha megrázó képek. Nem bánkódom, hogy vége lett, örülök, hogy megtörtént. Azért, hogy a számok ne tévesszenek meg senkit, az elmúlt több mint két év a Galánta-i járásási hivatalhoz kötődik. Mondhatok bármit, de nem tudok és nem is akarok teljesen elaszakadni az önkormányzatoktól és az őket terhelő gondoktól. Ebben szeretnék és többedmagammal szeretnénk segíteni ezzel a próbálkozással is. Mindig a mából indulunk a holnap felé, de csak holnap tudunk visszatekinteni a mára. A napok, az évek pedig csak múlnak és múlnak, az élet rövidülésével a tapasztalatok pedig sokasodnak. Az elmúlt több mint 30 esztendőben bejárt út tapasztalatai remélem segítségül lehetnek másoknak is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom mindenkinek, hogy az egésszség az egyik a szerencse pedig mindig a másik kezüket szórítsa és így együtt járják minden nap a világot. Tisztelettel Juhos Ferenc