Tt. 369/1990. Törvény A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Kelt: 1990. szeptember 6.

0
774

 

Egy beszélgetés közben azt kérdezték, hogy valójában melyek a község szervei?
Ezt a kérdést A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL szóló Tt. 369/1990. Törvény szabályozza. E törvény második részének 10.§ -a pontosan meghatározza a község szerveit. Alapvetően két meghatározó szervet említ a törvény, mégpedig a helyi képviselő-testületet és a község polgármesterét. A képviselőtestület szükség szerint létrehozhat és megszüntethet állandó vagy ideiglenes végrehajtó, ellenőrző és tanácsadó szerveket. A községi tanács és a bizottságok a leggyakoribb létrehozott szervek.
Tudni kell, hogy ezeket nem kötelező létrehozni. A mindenkori testületen múlik, hogy hogyan él ezzel törvény által adott lehetőséggel. Lehetőség van egyszeri és meghatározott időre létrehozni bizottságokat. Ezek a bizottságok általában egy adott probléma megoldásásra vannak létrehozva. A bizottságok munkájában résztvehetnek ún. külsősök akik nem képviselők, de az adott témában szakemberek.
Véleményem szerint nem mindig a legszerencsésebb megoldás a sok bizottság létrehozása és főleg nem az ad hoc bizottságok létrehozása. A bizottságokon belül a felmerülő probléma megoldására adhatnak javaslatot, szavazhatnak róla, de a döntő szó mindig a képviselő-testületé.
A képviselő-testületen kívül még ott van a mindenkori pogármester a saját jogköreivel felruházva. A törvénynek még jobban ki kellene emelni illetve szétválasztani a képviselő-testület és a pogármester jogköreinek találkozási pontjait. Sok esetben a tisztázatlan jogkörök gyakorlásából adódik a legtöbb probléma.
Tehát a kérdésre a válasz: a helyi képviselő-testület és a község polgármestere alkotját a község szerveit.

A törvény idevonatkozó része:
MÁSODIK RÉSZ
A község szervei
10. §
Alapvető rendelkezések
(1) A község szervei a következők
a) a helyi képviselő-testület,
b) a község polgármestere (a továbbiakban: “polgármester”)
(2) A helyi képviselő-testület szükség szerint létrehozhat és megszüntethet állandó vagy ideiglenes végrehajtó, ellenőrző és tanácsadó szerveket, így különösen községi tanácsot, bizottságokat, illetve meghatározza ezek munkaköreit; ha erről külön törvény rendelkezik,10a) a község egyéb saját szerveket és részlegeket hozhat létre és szüntethet meg.

DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY OBCE
§ 10

Základné ustanovenie
(1) Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)

Előző cikkElek László esperes-plébánost kérdeztem
Következő cikkEgy beszélgetés margójára
Tisztelt olvasók! Nagyon jól tudom, és ide Pintér Béla gondolatát hívom segítségül: „..hogy könnyű azon az úton járni, amin más is járt. Könnyű mosolyogni, ha visszanevetnek rád. Könnyű letenni a lantot csendesen. Indulj el, vállald a kihívásokat, fogadj el mindent, ne csak a könnyű dolgokat. Indulj el, s az éjszakák után, fényes nappal virrad rád. Indulj el, ne mondd, hogy messze még a cél, hogy eltűnt végleg szíved mélyéről a remény.” Ezzel a Pintér Béla gondolattal indulunk el. Az embernek hiába van több évtizedes tapasztalata az önkormányzás terén, minden nap új és új dolgok , lehetőségek várnak ránk. Nagyon régen volt már az 1989 –es esztendő, a változások esztendeje. Az elmúlt majd 30 esztendendő sok mindent adott, sok mindenre megtanított. Ebből 26 esztendő a változás után és 3 év a változás előtt önkormányzati szerepkörben. Három év ,,sima,, képviselőség, négy év képviselőként polgármesterhelyettes és utána 22 év polgármesterkedés. Közben tapasztalatokra tettem szert a szociális és egészségügyi ellátás terén. Rengeteg rászoruló emberrel találkoztam és sok esetben ott voltam a halállál küzdő beteg ágyánál. Nagyon szép 30 év , mertsokkal több volt benne a napsütés mint a borús nap. Egyszer minden véget ér csak nem mindegy milyen emlékek maradnak. Maradnak a szép emlékek és marad minden pillanat amelynek maradni kell. Maradnak a szemünk előtt fel –fel bukkanó néha megrázó képek. Nem bánkódom, hogy vége lett, örülök, hogy megtörtént. Azért, hogy a számok ne tévesszenek meg senkit, az elmúlt több mint két év a Galánta-i járásási hivatalhoz kötődik. Mondhatok bármit, de nem tudok és nem is akarok teljesen elaszakadni az önkormányzatoktól és az őket terhelő gondoktól. Ebben szeretnék és többedmagammal szeretnénk segíteni ezzel a próbálkozással is. Mindig a mából indulunk a holnap felé, de csak holnap tudunk visszatekinteni a mára. A napok, az évek pedig csak múlnak és múlnak, az élet rövidülésével a tapasztalatok pedig sokasodnak. Az elmúlt több mint 30 esztendőben bejárt út tapasztalatai remélem segítségül lehetnek másoknak is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom mindenkinek, hogy az egésszség az egyik a szerencse pedig mindig a másik kezüket szórítsa és így együtt járják minden nap a világot. Tisztelettel Juhos Ferenc